ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՄԱՏԹԵՎՈՍ | ՆՈՐ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

ՄԱՏԹԵՎՈՍ 21. Քրիստոսի մուտքը Երուսաղէմում։ Տաճարումը ցոյց տուած իշխանութիւնը։ Երկու որդիներ ունեցող մարդի առակը։

Մատթեոս 21