ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՄԱՏԹԵՎՈՍ | ՆՈՐ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

ՄԱՏԹԵՎՈՍ 22. Հարսանիքի առակը։ Հերովդէսեանները։ Սադուկեցիները։

Մատթեոս 22