ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՄԱՏԹԵՎՈՍ | ՆՈՐ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

ՄԱՏԹԵՎՈՍ 24. Քրիստոսը կանխաւ ասում է տաճարի, Երուսաղէմի եւ Յուդայի կործանումը։ Պատուիրում է արթուն մնալ։

Մատթեոս 24