ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՄԱՏԹԵՎՈՍ | ՆՈՐ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

ՄԱՏԹԵՎՈՍ 26. Իշխանները խորհուրդ են անում Քրիստոսին սպանել։ Մի կնիկ օծում է նորան։ Յուդայի մատնութիւնը։ Քրիստոսը ուտում է զատիկը, և սահմանում հաղորդութիւնը։ Աղօթում է պարտէզումը։ Բռնվում և Կայիափայի առաջին է տարվում։ Պետրոսն ուրանում է Քրիստոսին։

Մատթեոս 26