ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՄԱՏԹԵՎՈՍ | ՆՈՐ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

ՄԱՏԹԵՎՈՍ 27. Քրիստոսը տարվում է Պիղատոսի առաջին։ Յուդայի յուսահատութիւնը։ Քրիստոսի չարչարանքը, խաչելութիւնը, մահը և թաղումը։

Մատթեոս 27