ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՄԱՏԹԵՎՈՍ | ՆՈՐ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

ՄԱՏԹԵՎՈՍ 28. Քրիստոսի յարութիւնը և կրկին երևումը։

Մատթեոս 28