ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՄԱՏԹԵՎՈՍ | ՆՈՐ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

ՄԱՏԹԵՎՈՍ 9. Քրիստոսը բժշկում է զանազան հիւանդութիւններ. Յարուցանում է մի մեռած աղջկան։

Մատթեոս 9