ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՄԱՐԿՈՍ | ՆՈՐ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

ՄԱՐԿՈՍ 1. Յովհաննէս Մկրտչի պաշտօնը։ Քրիստոսը մկրտվում է, և փորձվում. Քարոզում է, և կանչում Պետրոսին, Անդրէասին, Յակոբոսին և Յովհաննէսին։ Բժշկութիւններ է գործում։

Մարկոս 1