ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՄԱՐԿՈՍ | ՆՈՐ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

ՄԱՐԿՈՍ 13. Քրիստոսը կանխաւ իմացնում է տաճարի կործանումը, հալածանքներ, պատերազմներ։ Աւետարանի քարոզութիւնը։ Պատուիրում է արթուն լինել։

Մարկոս 13