ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՄԱՐԿՈՍ | ՆՈՐ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

ՄԱՐԿՈՍ 14. Քրիստոսը օծվում է մի կնոջից։ Զատիկն ուտելուց յետոյ սահմանում է հաղորդութիւնը։ Կանխաւ ասում է իր աշակերտների ցրուիլը։ Յուդայի մատնելովը Քրիստոսը բռնվում է պարտէզումը և տարվում ատեանը. Պետրոսը ուրանում է նորան։

Մարկոս 14