ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՄԱՐԿՈՍ | ՆՈՐ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

ՄԱՐԿՈՍ 15. Քրիստոսի դէմ եղած ամբաստանութիւնը, նորա դատապարտութիւնը, չարչարանքը, խաչելութիւնը, մահը և թաղումը։

Մարկոս 15