ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՄԱՐԿՈՍ | ՆՈՐ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

ՄԱՐԿՈՍ 5. Քրիստոսը բժշկում է լէգէոն ունեցող մարդին և տեռատես կնկանը. Յարուցանում է Յայրոսի աղջկանը։

Մարկոս 5