ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՄԱՐԿՈՍ | ՆՈՐ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

ՄԱՐԿՈՍ 6. Քրիստոսը անարգվում է իր քաղաքակիցներից։ Աշակերտներին իշխանութիւն է տալիս դեւեր հանելու։ Նորան Յովհաննէս Մկրտիչն են կարծում մեռելներից յարութիւն առած։ Հինգ հացի և երկու ձկան հրաշքը։ Քրիստոսը ման է գալիս ծովի վերայ, և բժշկում բազմաթիւ հիւանդների։

Մարկոս 6