ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՄԱՐԿՈՍ | ՆՈՐ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

ՄԱՐԿՈՍ 8. Քրիստոսը հրաշքով կերակրում է ժողովրդին։ Զգուշացնում է իր աշակերտներին Փարիսեցիների և Հերովդէսեանների խմորիցը։ Մի կոյրի աչքերը բանում է։ Ծանուցանում է թէ ինքը Քրիստոսն է, որ պիտի չարչարուի և յարութիւն առնէ։ Յանդիմանում է Պետրոսին։ Յորդորում է աշակերտներին աւետարանի համար հալածուելիս համբերել։

Մարկոս 8