ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՄԱՐԿՈՍ | ՆՈՐ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

ՄԱՐԿՈՍ 9. Քրիստոսի այլակերպութիւնը։ Խօսում է Եղիայի գալու մասին։ Մի խուլ և համր դև է հանում։ Կանխաւ իմացնում է իր մահը և յարութիւնը։ Յորդորում է իր աշակերտներին հեզութեան՝ և խրատում է գայթակղութիւն չ’տալ։

Մարկոս 9