ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ | ՄԻՔԻԱ

ՄԻՔԻԱ 3. Հոգևոր և աշխարհական իշխանների պատիժը։ Երուսաղէմի կործանումը։

Միքիա 3