ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ | ՄԻՔԻԱ

ՄԻՔԻԱ 5. Մեսիայի ծնունդի քաղաքը և նորա շնորհալից թագաւորութիւնը։ Իսրայէլի դարձը և փառքը։

Միքիա 5