ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ | ՄԻՔԻԱ

ՄԻՔԻԱ 7. բարեպաշտների քիչութիւնը։ Ծանր պատիժից յետոյ Աստուծոյ շնորհքի մխիթարական խոստմունքը։

Միքիա 7