ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ | ՅՈԲ

ՅՈԲ 1. Յոբի հարստութիւնը. Նորա համբերութիւնը մեծ դժբաղդութիւնների մէջ։

Յոբ 1