ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ | ՅՈԲ

ՅՈԲ 10. Յոբը գանգատում է, որ Աստուած իր արարածին այսպէս դառն տանջում է։

Յոբ 10