ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ | ՅՈԲ

ՅՈԲ 11. Սոփարի առաջին խօսքը՝ Յոբը պէտք է խոնարհուի ամենագէտ Աստուծոյ առաջին։

Յոբ 11