ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ | ՅՈԲ

ՅՈԲ 13. Յոբը ինքը զգուշացնում է իր բարեկամներին Աստուծոյ արդարութիւնիցը և սոսկումով սկսում է իր դատը խօսել Աստուծոյ ահեղութեան առաջին։

Յոբ 13