ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ | ՅՈԲ

ՅՈԲ 14. Յոբը գանգատում է որ մարդս փուճ է և զուր է մխիթարութիւն խնդրում։

Յոբ 14