ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ | ՅՈԲ

ՅՈԲ 15. Եղիփազի երկրորդ խօսքը՝ նա յանդիմանում է Յոբի յանդգնութիւնը և նկարագրում ամբարշտի թշուառութիւնը։

Յոբ 15