ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ | ՅՈԲ

ՅՈԲ 17. Յոբը իր շուրջը միայն թշուառութիւն և իր առաջին միայն գերեզմանն է տեսնում։

Յոբ 17