ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ | ՅՈԲ

ՅՈԲ 19. Յոբի հինգերորդ պատասխանը`գանգատում է իր բարեկամների անգթութիւնիցը, նկարագրում է մեծ թշուառութիւնը. բայց վերջը յոյս է յայտնում թէ իր փրկիչը կենդանի է:

Յոբ 19