ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ | ՅՈԲ

ՅՈԲ 2. Սատանան չարախօսում է Յոբիցը Աստուծոյ առաջին. Յոբը հիւանդանում է պալարներով, կնիկը տանջում է և երեք բարեկամները այցելում են։

Յոբ 2