ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ | ՅՈԲ

ՅՈԲ 20. Սոփարի երկրորդ խօսքը՝ ամբարշտի ուրախութիւնը երկար չի տևիլ։

Յոբ 20