ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ | ՅՈԲ

ՅՈԲ 21. Յոբի վեցերորդ պատասխանը՝ շատ անգամ ամբարիշտը յաջողակ է լինում մինչև դատաստանը։

Յոբ 21