ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ | ՅՈԲ

ՅՈԲ 22. Եղիփազի վերջին խօսքը՝ Յոբը պէտք է մեծ մեղքեր արած լինի. Զգուշացնում է չ’յանդգնուիլ և խրատում է որ ապաշխարէ։

Յոբ 22