ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ | ՅՈԲ

ՅՈԲ 25. Բաղդատի վերջին խօսքը՝ մարդս ի՞նչ է Աստուծոյ առաջին։

Յոբ 25