ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ | ՅՈԲ

ՅՈԲ 26. Յոբի ութերորդ պատասխանը՝ նա էլ է ընդունում Աստուծոյ անհասանելիութիւնը։

Յոբ 26