ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ | ՅՈԲ

ՅՈԲ 27. Յոբի վերջին խօսքը. Ասում է թէ ինքը անմեղ է և ցոյց է տալիս ամբարշտի յաջողակութեան անհաստատ լինելը։

Յոբ 27