ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ | ՅՈԲ

ՅՈԲ 28. Բնութեան գաղտնիքները մարդս կարող է քննել, բայց ոչ թէ Աստուծոյ իմաստութիւնը, սորա ճանապարհը Աստուծոյ երկիւղն է։

Յոբ 28