ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ | ՅՈԲ

ՅՈԲ 31. Յոբը կրկին պնդում է որ անարատ վարք է ունեցել Աստուծոյ և մարդկանց առաջին։

Յոբ 31