ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ | ՅՈԲ

ՅՈԲ 32. Եղիուսի առաջին խօսքը՝ բացատրում է իր լռութիւնից յետոյ խօսելու պատճառը։

Յոբ 32