ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ | ՅՈԲ

ՅՈԲ 33. Եղիուսը յանդիմանում է Յոբին ինքնիրան արդարացնելու համար։ Աստուծոյ խրատելը օգտակար է հոգիի փրկութեան համար։

Յոբ 33