ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ | ՅՈԲ

ՅՈԲ 36. Եղիուսի վերջին խօսքը. Նա դարձեալ յիշեցնում է Աստուծոյ արդարութիւնը և մեծութիւնը։

Յոբ 36