ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ | ՅՈԲ

ՅՈԲ 37. Եղիուսի վերջաբանը. Աստուծոյ վեհափառութիւնը իր գործքերումը բնութեան մէջ։

Յոբ 37