ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ | ՅՈԲ

ՅՈԲ 38. Տէրը խօսում է փոթորկի միջիցը, նկարագրում է աշխարհքի ստեղծագործութիւնը և նախախնամութիւնը և այդպէս ոչնչացնում է Յոբի ինքնահաւան խօսելը։

Յոբ 38