ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ | ՅՈԲ

ՅՈԲ 4. Եղիփազի առաջին խօսքը՝ Աստուած անմեղին չէ պատժում։

Յոբ 4