ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ | ՅՈԲ

ՅՈԲ 40. Տիրոջ երկրորդ խօսքը փոթորկի միջիցը. Նա նկարագրում է իր ոյժը Բեհեմովթի վերայ։

Յոբ 40