ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ | ՅՈԲ

ՅՈԲ 5. Ամբարիշտը կորուստն է գնում, բայց ով որ Աստուծոյ առաջին խոնարհուի, նա կ’փրկուի։

Յոբ 5