ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ | ՅՈԲ

ՅՈԲ 6. Յոբը արդարացնում է իր գանգատիլը և յանդիմանում իր բարեկամներին իբրև անգութներ։

Յոբ 6