ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ | ՅՈԲ

ՅՈԲ 7. Յոբը խնդրում է Աստուածանից կամ մահ տալ, կամ խնայել։

Յոբ 7