ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ | ՅՈԲ

ՅՈԲ 9. Յոբի երկրորդ պատասխանը՝ Ամենակարողի հետ անկարելի է վիճել։

Յոբ 9