ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ | ՆԱՈՒՄ

ՆԱՈՒՄ 3. Նինուէի պատիժի պատճառը իր մեղքն է։

Նաում 3