ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ | ՆԵԵՄԻԱ

ՆԵԵՄԻԱ 13. Նէեմիան մեծ եռանդով անկարգութիւններ է ուղղում։

Նեեմիա 13