ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ | ՆԵԵՄԻԱ

ՆԵԵՄԻԱ 2. Նէեմիան հրաման և թուղթ է ստանում Երուսաղէմը շինելու։

Նեեմիա 2