ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ | ՆԵԵՄԻԱ

ՆԵԵՄԻԱ 4. Ծաղրի և հակառակութեան չ’նայելով շարունակում են շինելու գործը։

Նեեմիա 4